Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi?

Niniejszy artykuł pod tytułem Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Dawcą krwi może zostać prawie każdy. Ten drogocenny dar może kiedyś uratować komuś życie. Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi? Jakie są przywileje krwiodawców? Zapraszamy do lektury!

Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi – kto może zostać krwiodawcą?

Oddawanie krwi to całkowicie bezpieczny zabieg, wykonywany jednorazowym, wysterylizowanym sprzętem. Do zarejestrowania kandydata na dawcę wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z nr PESEL. Przed każdym oddaniem krwi dawca zostaje przebadany pod kątem infekcji i obecności wirusów.

Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi? Przeciwwskazania do wykonania zabiegu pobrania krwi to:

 • Masa ciała poniżej 50 kg
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Przyjmowanie leków
 • Ciąża
 • Przebycie poważnych chorób aktywnych, przewlekłych lub nawracających układów: krążenia, nerwowego, oddechowego, immunologicznego, endokrynnego lub skóry
 • Rozpoznana cukrzyca
 • Choroby zakaźne – między innymi wirusowe zapalenie wątroby, babeszjoza, HIV
 • Rozpoznana kiedykolwiek kiła
 • Choroba Choroba Creutzfelda-Jakoba

Do zabiegu oddawania krwi nie mogą przystąpić osoby, które przez ostatnie 6 miesięcy miały wykonywany zabieg operacyjny, biopsję narządów, przeszczep lub badanie endoskopowe. Przez okres 6 miesięcy nie można także oddawać krwi, jeśli miało się wykonywany tatuaż, piercing lub wróciło się z tropikalnej podróży. Krwi nie mogą także oddawać kobiety w trakcie miesiączki, karmienia piersią oraz do 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu.

Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi – przywileje dla krwiodawców

Każdemu dawcy krwi, który choć raz dobrowolnie i bezpłatnie oddał krew, przysługuje tytuł Honorowy Dawca Krwi. Honorowy Dawca Krwi może również otrzymać specjalną odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, w zależności od tego, ile litrów krwi oddał w dowolnym okresie.

Wyróżnia się odznaki:

 • Brązowe – dla dawców, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 5 (kobiety) lub 6 (mężczyźni) litrów krwi
 • Srebrne – dla dawców, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 10 (kobiety) lub 12 (mężczyźni) litrów krwi
 • Złote – dla dawców, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 15 (kobiety) lub 18 (mężczyźni) litrów krwi

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi, nadaje się order Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Przywileje związane z oddawaniem krwi to:

 • Zwolnienie od pracy w dniu oddawania krwi
 • Zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Posiłek regeneracyjny