Kalkulator wagi – jak i kiedy z niego korzystać?

Niniejszy artykuł pod tytułem Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kalkulator wagi to narzędzie do oszacowania aktualnej masy ciała. Wskaźnik BMI wykorzystywany jest nie tylko do ustalenia niedowagi, nadwagi i otyłości, ale także służy ocenie ryzyka rozwoju chorób związanych z nieprawidłową masą ciała. Algorytm został opracowany dla osób dorosłych.

Jak działa kalkulator wagi?

Kalkulator wagi, zwany również jako wskaźnik Queteleta II lub Body Mass Index (BMI), to narzędzie służące do szacowania stosunku masy ciała ze wzrostem, powszechnie wykorzystywane przez lekarzy i medyków różnych specjalności oraz osoby niezwiązane zawodowo z opieką zdrowotną. Metoda pozwala ustalić stopień niedowagi, nadwagi oraz otyłości i jednocześnie służy ocenie ryzyka rozwoju chorób wynikających z nieprawidłowej masy ciała zarówno na tle somatycznym, jak i psychicznym.

Jeśli metoda algorytmu matematycznego wydaje się zbyt pracochłonna, możesz obliczyć swoje BMI, wykorzystując kalkulator internetowy, w którym podstawia się do tabeli odpowiednie dane i zatwierdza. Optymalnymi wartościami BMI jest zakres 18,5-24,99. Zakres wyników poniżej tych wartości wskazuje na niedowagę, wychudzenie na nawet wygodzenie i stanowi przesłankę o wysokim zagrożeniu wystąpienia problemów zdrowotnych wynikających z niskiej masy ciała. Równie niekorzystny wskaźnik BMI to 25-29,99, który mówi o średnim zagrożeniu, a BMI plasujące się w zakresie 30-40 wskazuje kolejno na wysoki, bardzo wysoki i ekstremalny poziom ryzyka pojawienia się chorób związanych z otyłością.

Kalkulator wagi stanowi wzór matematyczny, którego działanie opiera się na podzieleniu masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości liczonej w metrach lub też masy ciała podanej w funtach do kwadratu wzrostu w calach. Wskaźnik BMI opracowany został wyłącznie dla osób dorosłych. Dla oceny rozwoju dzieci wykorzystuje się zmodyfikowany kalkulator, którego wyniki nanoszone są na siatki centylowe, czyli układ wartości stosunku wzrostu do masy ciała dostosowany do danej populacji. Dopiero wówczas interpretowane są na podstawie porównania wagi badanego dziecka do innych dzieci w tym samym wieku i tej samej płci.

Kiedy korzystać ze wskaźnika BMI?

Kalkulator wagi stanowi ogólny wskaźnik masy ciała i przeznaczony jest raczej do oceny porównawczej w danej populacji, biorąc pod uwagę pewne standardy przyjęte tylko dla danej grupy społecznej. Oznacza to, że BMI nie jest rekomendowany dla wszystkich. Dotyczy to przede wszystkim sportowców, których wyniki wskaźnika często nie mieszczą się w granicach normy, co nie przekłada się na nieprawidłowy stosunek tkanki tłuszczowej do mięśniowej. Przykładowo lekkoatleta cieszący się szczupłą sylwetką i dobrą kondycją może posiadać BMI poniżej 18, co według tabeli oznacza niedowagę. Z kolei rozbudowany kulturysta może posiadać BMI 38, ale nie będzie otyły i nie znajdzie się w grupie ryzyka chorób związanych z nadmierną masą ciała. Z kalkulatora wagi nie powinny korzystać również kobiety w ciąży oraz młodzież i osoby zmagające się z chorobami przebiegającymi np. z zatrzymywaniem wody w organizmie czy też obniżeniem masy kostnej.