Krioablacja – co to takiego? Jak można leczyć serce zimnem?

Niniejszy artykuł pod tytułem Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Migotanie przedsionków to choroba układu krążenia, którą najczęściej leczy się w sposób farmakologiczny. Jedną z nowoczesnych metod leczenia, stosowaną w sytuacji, gdy zwykłe leczenie nie przynosi efektów, jest krioablacja. Co to takiego?

Jakie są przyczyny i objawy migotania przedsionków?

Migotanie przedsionków to choroba serca, do której mogą doprowadzić zarówno choroby ogólnoustrojowe, jak i wady rozwojowe serca. Schorzenie to często występuje u pacjentów, którym wszczepiono bajpasy. Najczęstsze objawy migotania przedsionków to uczucie duszności, omdlenia, ogólne zmęczenie, bóle zamostkowe oraz charakterystyczne kołatanie serca, wynikające z arytmii.

Krioablacja – co to takiego?

Krioablacja to nowoczesny, nieinwazyjny sposób leczenia migotania przedsionków serca. Metoda ta nie wymaga otwierania klatki piersiowej i jest stosowana w sytuacji, gdy tradycyjne leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatów. Podczas zabiegu uszkadza się mięsień sercowy w miejscu, które wywołuje arytmię. W tym celu używa się niskich temperatur. Na czym polega krioablacja? Co to takiego czynnik chłodzący? Czy metoda ta jest bezpieczna?

Na czym polega krioablacja? Co to takiego czynnik chłodzący?

Migotanie przedsionków to jedna z najczęstszych arytmii serca. Nieleczone może prowadzić do powstawania w sercu skrzeplin, co z kolei może doprowadzić do udaru mózgu. Krioablacja to nowoczesna metoda, która pozwala pacjentowi powrócić do zdrowia i wykonywać codzienne czynności. W trakcie zabiegu choremu wprowadza się do serca specjalny cewnik, przez który wprowadzany jest czynnik chłodzący, czyli podtlenek azotu. Istotą tej metody leczenia jest celowe uszkadzanie serca w miejscu arytmii. Po wykonaniu zabiegu pacjent powinien przychodzić na regularne wizyty kontrolne.

Jakie wyróżniamy rodzaje krioablacji?

Wyróżnia się dwie techniki krioablacji:

  • Krioablacja punktowa – to rodzaj krioablacji, który pozwala wykonać próbę i zidentyfikować obszar serca odpowiedzialny za arytmię, miejsce jest schładzane tymczasowo i proces ten jest odwracalny
  • Krioablacja balonowa – to rodzaj krioablacji nieodwracalnej. Skuteczność tej metody może wynosić od 60 do nawet prawie 90%. Zabieg trwa do 3 godzin i wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym.

Po wykonaniu zabiegu krioablacji pacjenta poddaje się obserwacji na Sali pozabiegowej. Zazwyczaj może on opuścić szpital już następnego dnia. Najczęstszym efektem ubocznym tej metody zabiegowej jest podrażnienie, ból głowy lub tymczasowe utrudnione oddychanie. Zabieg krioablacji znalazł się na nowej liście refundowanych przez NFZ procedur.