O czym świadczą szmery w sercu?

Niniejszy artykuł pod tytułem Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Szmery w sercu to zjawiska osłuchowe zachodzące podczas przepływu krwi w sercu i w naczyniach układu krążenia. Jakie są przyczyny tej dolegliwości? Które objawy mogą świadczyć o zagrożeniu zdrowia?

Szmery w sercu – jakie są ich przyczyny?

Istnieje wiele przyczyn występowania szmerów w sercu. Tego typu zjawiska słuchowe mogą zachodzić wskutek:

 • Intensywnego wysiłku fizycznego
 • Gorączki
 • Anemii
 • Wad anatomicznych naczyń krwionośnych
 • Miażdżycy
 • Niedokrwistości
 • Krążenia hiperkinetycznego towarzyszącego nadczynności tarczycy
 • Wad wrodzonych lub nabytych serca
 • Choroby niedokrwiennej, lub zawału serca
 • Wad zastawek sercowych

Jak diagnozuje się szmery w sercu?

Wyróżnia się szmery sercowe skurczowe, rozkurczowe i ciągłe. Niektóre z nich (np. szmery pojawiające się w trakcie gorączki, po intensywnym wysiłku lub u kobiet w ciąży) mogą mieć niewinny charakter i nie świadczyć o żadnych zaburzeniach układu krążenia.

Diagnoza szmerów serca jest bardzo rozbudowana. Aby poprawnie zidentyfikować szmery w sercu, lekarze oceniają nie tylko ich charakter, ale także głośność oraz dźwięczność. W tym celu wykonywane są badanie EKG, echo serca, morfologia krwi obwodowej oraz RTG klatki piersiowej.

W trakcie osłuchiwania lekarz może wstępnie zidentyfikować uszkodzenie zastawek. Dzięki dalszym badaniom można ocenić wielkość jam serca i naczyń, kurczliwość komór, szczelność przegród serca oraz gradient ciśnień przez zastawkę. O wadach zastawek sercowych może świadczyć między innymi podwyższony gradient ciśnień oraz obecność tzw. fali zwrotnej, która wynika z niedomykalności zastawki.

Szmery w sercu – na jakie objawy warto zwrócić uwagę?

Najbardziej charakterystyczne objawy towarzyszące szmerom w sercu to:

 1. Nagły wzrost tętna i uczucie zmęczenia podczas lekkiego wysiłku fizycznego
 2. Utrudnione oddychanie i zadyszka
 3. Ból w klatce piersiowej po wysiłku fizycznym
 4. Sinienie palców lub ust, obrzęki całego ciała

Aby zminimalizować ryzyko chorób serca, należy przede wszystkim prowadzić zdrowy tryb życia – dbać o zrównoważoną dietę oraz aktywność fizyczną, a także ograniczyć spożywanie używek. Warto także poddawać się okresowym kontrolom u kardiologa.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zaobserwowania szmerów sercowych u dzieci. U zdrowych dzieci szmery z reguły są niewinnym zjawiskiem fizjologicznym. Jeśli zachodzi podejrzenie wady anatomicznej, konieczna jest okresowa obserwacja i dalsze badania.