Prawidłowe ciśnienie krwi – jakie są normy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Norma ciśnienia tętniczego krwi zależy w dużej mierze od wieku i stanu zdrowia. Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi u dorosłego człowieka? Kiedy można mówić o nadciśnieniu? Zapraszamy do lektury!

Prawidłowe ciśnienie krwi – jakie są normy dla dorosłych?

Ciśnienie tętnicze krwi to siła, z jaką krew napiera na ściany tętnic. Wyróżnia się ciśnienie:

  • Skurczowe – generowane w trakcie skurczu mięśnia sercowego, o wyższych wartościach
  • Rozkurczowe – generowane w trakcie rozkurczu, pomiędzy uderzeniami serca, o niższych wartościach

Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi? Norma zależy od wielu czynników, takich jak na przykład wiek oraz ogólny stan zdrowia.

U dorosłych idealna norma przyjęta dla wartości ciśnienia skurczowego to 120. Wartość pomiędzy 120 i 140 jest dalej prawidłowa, ale może sugerować zagrożenie nadciśnieniem. Prawidłowa wartość ciśnienia rozkurczowego to 80, w przypadku nadciśnienia ciśnienie rozkurczowe może osiągać wartość w przedziale 90 – 99.

Idealne ciśnienie tętnicze krwi u człowieka wynosi 120/80, natomiast prawidłowe 120-129/80-84. Wartości powyżej tej normy są uznawane za wysokie i sugerują nadciśnienie tętnicze. W zależności od wartości pomiaru, u pacjenta można zaobserwować nadciśnienie tętnicze, umiarkowane nadciśnienie lub ciężkie nadciśnienie tętnicze (wartości większe lub równe 180/110).

Prawidłowe ciśnienie krwi u dzieci

Wartości ciśnienia tętniczego u dzieci różnią się w zależności od wieku, płci oraz wysokości ciała. Normy odczytuje się z siatek centylowych. Siatki ciśnienia tętniczego dla chłopców oraz dziewcząt, skategoryzowane wg wieku i wysokości ciała są dostępne między innymi na stronie internetowej Centrum Zdrowia Dziecka. Z pomocą tych diagramów można wyznaczyć normy centylowe ciśnienia krwi skurczowego (SBP) oraz rozkurczowego (DBP).

Jak mierzyć prawidłowo ciśnienie tętnicze krwi?

Pomiar ciśnienia powinien być wykonywany w wyciszonym pomieszczeniu, w pozycji siedzącej lub leżącej. Przed wykonaniem pomiaru należy odpocząć (od 5 do 30 minut, w zależności od tego, czy wykonywano wcześniej duży wysiłek fizyczny).

Pomiaru dokonuje się z użyciem ciśnieniomierza, w trakcie wykonywania badania ręka powinna być oparta na stole lub łóżku. Aby pomiar był prawidłowy, na pół godziny przed badaniem nie powinno się pić kawy ani palić tytoniu.