Serce człowieka – budowa, fizjologia, choroby

Niniejszy artykuł pod tytułem Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Przeszczep serca – jak długo można żyć po przeszczepie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Serce człowieka to tuż obok mózgu jeden z naszych najważniejszych organów. Jego zadaniem jest ciągłe przepompowywanie krwi. Dzięki niemu nasze pozostałe narządy są dotlenione i odżywione i mogą funkcjonować prawidłowo. Jak jest zbudowane nasze serce?

Serce człowieka – budowa

Ludzkie serce dzieli się na dwie części, są to: serce prawe oraz serce lewe, oddzielone przegrodą. W prawej części krąży krew żylna, natomiast w lewej części krąży krew tętnicza. Nasze serce składa się także z czterech jam, są to 2 przedsionki i 2 komory, odpowiednio lewe i prawe. Przedsionki leżą w części górnej, natomiast komory w dolnej części serca.

Jeśli chodzi o położenie serca, leży ono w klatce piersiowej i jest nieznacznie przesunięte ku lewej części ciała. Narząd ten leży wewnątrz worka osierdziowego, osierdzie utrzymuje nasze serce w prawidłowej pozycji.

Ważne elementy serca, to także:

  • Aorta – to największa tętnica, która prowadzi utlenowaną krew do pozostałych narządów,
  • Zastawki – zastawki zapobiegają cofaniu się krwi z powrotem do przedsionków.

Serce człowieka – fizjologia

Ludzkie serce tłoczy krew do dwóch obiegów – małego (płucnego) i dużego. Krążenie płucne zaczyna się w prawym przedsionku, natomiast krążenie obwodowe, w lewym. Praca serca to stałe i naprzemienne kurczenie i rozkurczanie. Pracuje ono w cyklu dwufazowym.

W fazie rozkurczowej krew wpływa do przedsionków, które zaczynają się skurczać. Dzięki temu możliwe jest przepchnięcie krwi przez zastawki do komór. Gdy komory serca napełnią się krwią, zaczyna się druga faza cyklu pracy serca, czyli faza skurczowa.

Napełnione krwią komory kurczą się, zastawki się zamykają (by zapobiec cofaniu krwi do przedsionków). Po otwarciu się zastawki płucnej i zastawki aorty krew przepływa z komory prawej do płuc i z komory lewej do naczyń prowadzących do innych narządów. Cały ten dwuetapowy proces trwa około 1 sekundy!

Ludzkie serce – choroby

Najgroźniejsze choroby, na które może być narażone nasze serce, to:

  • Arytmia – nieregularna praca serca,
  • Choroba niedokrwienna – niewydolność wieńcowa,
  • Zawał serca – obumieranie komórek mięśnia sercowego wskutek niedotlenienia i niedożywienia.

Chcesz się dowiedzieć więcej o układzie krwionośnym? W poprzednim wpisie zatytułowanym Choroby serca, o których warto wiedzieć omawiamy najczęstsze i najgroźniejsze choroby układu krwionośnego. Sprawdź koniecznie!